Kleding voor kreeftenvissers

Kleding voor kreeftenvissers

Overboord vallen is de meest voorkomende doodsoorzaak op het werk voor kreeftenvissers in de V.S. Het sterftecijfer op het werk voor vissers in het hele land is 31 keer hoger dan in welke andere bedrijfstak dan ook. Het is goed gedocumenteerd dat het dragen van een persoonlijk drijfmiddel (PFD) deze tragedies kan helpen voorkomen, maar helaas dragen de meeste vissers niet routinematig een PFD. 

Medewerkers van het Northeast Center for Occupational Safety and Health waren vastbesloten om uit te zoeken waarom en om veelbelovende strategieën te identificeren voor het verhogen van het gebruik van PFD’s in de kreeftenvisserij. Het project Reddingsvesten voor kreeftenvissers was dus geboren. Maar buiten kreeftvissers zijn er ook andere die zo’n vest kunnen gebruiken. Denk aan men die paddle board kopen. 

Feedback

Vanaf 2014 heeft het team twee jaar lang feedback van vissers verzameld over de uitdagingen en de voordelen van het dragen van reddingsvesten en andere PFD’s. Het team vroeg vissers om hun gedachten over reddingsvesten te delen en om dingen te identificeren die ze zouden veranderen om ze aantrekkelijker te maken.

Meer dan 550 vissers uit het noordoosten werden persoonlijk, per telefoon en via de post ondervraagd. Vissers, verenigingsleiders, veiligheidstrainers, industrie-experts en andere onderzoekers gaven openhartige input gedurende het hele proces.

Zoals gezegd hebben ook supboards vesten nodig. Hieronder kan nog kleding, sup kleding voor heren via watersports4fun kopen is dan ook een slimme optie. Dit geldt ook voor de kreeftenvissers. Het kan namelijk ook koud zijn op het water

Zeekreeftvissers

Het team kwam te weten dat voor een zeekreeftvisser in het noordoosten de belangrijkste barrière voor het gebruik van een PFD is dat het niet comfortabel is om erin te werken. Een visser die tot 12 uur per dag bezig is met het slepen van vallen en het verplaatsen van vistuig in weer en wind, heeft een reddingsvest nodig dat hem in staat stelt zijn werk te doen zonder het werk te bemoeilijken. Het mag niet zo omvangrijk zijn dat de visser niet in de fuiken kan komen of aan de motor kan werken. Hij mag het toch al grote risico dat vistuig verstrikt raakt, niet nog vergroten door riemen en gespen of extra zakken.

Het moet de visser in staat stellen zich volledig, snel en bedreven door de werkzaamheden op de boot te bewegen. De vissers uitten hun frustratie over reddingsvesten, bezorgdheid over de kosten en scepticisme over het feit dat zij de hele dag in een reddingsvest zouden kunnen werken.

Reddingsvesten

Vervolgens ging het team op zoek naar een breed scala aan reddingsvesten en PFD’s die zo werkbaar en comfortabel mogelijk waren, waarbij een onderzoeksopzet werd gehanteerd die oorspronkelijk was ontwikkeld door het National Institute for Occupational Safety and Health Commercial Fishing Research and Design Program voor onderzoek dat werd uitgevoerd met vissers in Alaska. In de winter- en zomermaanden van 2017 werden proeven aan boord en op zee uitgevoerd.

In totaal 181 vissers boden zich vrijwillig aan om 4-6 weken lang een willekeurig toegewezen model reddingsvest te dragen. Op basis van de input van de proeven werden 11 hoog beoordeelde PFD-modellen gekozen voor het Lifejackets for Lobstermen-programma.

April 2019

In april 2019 vertrokken twee bestelwagens met reddingsvesten langs de kustlijn van Maine en Massachusetts om verschillende modellen reddingsvesten rechtstreeks naar de dokken te brengen zodat commerciële vissers ze konden passen, vergelijken, vragen stellen en “proberen voordat ze kopen”.

De producten waren alleen te koop voor commerciële kreeftenvissers en commerciële vissers met een vergunning voor de bijvangst van kreeft. Er werd een eenmalige korting van 50% verleend om de vissers aan te moedigen in een reddingsvest te investeren.

De kreeftenvissers kwamen – sommigen met tegenzin of gedwongen door een familielid, maar evenveel met opzet – naar de busjes. Sommigen reden de wijde wereld in en brachten hun bemanning mee om een reddingsvest of een ander beschermingsmiddel aan te schaffen. Vissers en hun familieleden volgden de route van de busjes op sociale media en sms’ten en belden om de chauffeurs van de reddingsvestenbusjes aan te sporen naar hun thuishavens te komen.

Van 1 april 2019 tot en met 18 november 2019 bezochten de Lifejackets for Lobstermen-busjes 61 havens en verkochten ze 1.087 reddingsvesten en PFD’s. Drijflichamen behoorden tot de populairste artikelen die op de busjes werden verkocht. Bekijk alle aangeboden artikelen op de website.

Overlevingsverhaal

“In februari had ik een bemanningslid die de zwemvesten droeg. Toen hij aan een lijn wilde trekken, knapte die, en hij sloeg overboord. En toen ik me omdraaide, zag ik zijn benen over zijn hoofd gaan.

We konden de boot omkeren en binnen een minuut bij hem zijn, maar de slabben hielden hem boven water. Tegen de tijd dat we bij hem waren, kon hij zijn handen en benen niet meer gebruiken – hij zou niet hebben kunnen drijven als die (reddingsvesten) er niet waren geweest”.

Back to top